Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Merkkleertjes.com: tweedehands en nieuwe kinder en dames merkkleding

Opgesteld 15 mei 2008, gewijzigd 4-1-2017

 • Contact
 • Overeenkomst
 • Levering & Levertermijn
 • Prijzen
 • Betaling & Betalingstermijn
 • Annuleren
 • Retourneren
 • Garantie & Klachtenafhandeling
 • Privacy
 • Kledinginbreng
 • Service

Contact

Merkkleertjes.com is een webwinkel (een winkel op internet zonder daadwerkelijke vestigingsplaats). Je kan ons bereiken per email of per post. Ons adres is: Merkkleertjes.com (hierna: MK) | Jan Schöfferlaan 8 | 5212 RE ‘s-Hertogenbosch | 06-41894859 (normaal beltarief, geen extra kosten) | merkkleertjes@gmail.com | Inschrijfnummer Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch: 17225855 | BTW-gegevens: NL150347662b01

Overeenkomst

Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de koper opdracht heeft gegeven aan MK.com, door het versturen van het bestelformulier van de website of via een e-mail om één of meerdere artikelen te leveren. Door te bestellen stem je in met de algemene voorwaarden. MK.com behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de voorwaarden niet in acht worden genomen. Als klant heb je een herroepingsrecht - bedenktijd van 14 dagen.

Levering & Levertermijn

MK.com zorgt voor een zo snel mogelijke levering van de bestelde artikelen na betaling, uiterlijk binnen 30 dagen (wettelijke bepaling). Artikelen worden verzonden via TNT post tegen het tarief van €4,50, boven €65 wordt er standaard gratis verzonden. Voor Belgie en Duitsland wordt standaard €8,50 gerekend voor porto. De bestelling kan ook op afspraak worden afgehaald in Den Bosch (wijk de Muntel, dicht bij de Arena in het centrum, Jan Schofferlaan 8). Voor bestellingen boven de 2 kg naar Blegie of Duitsland wordt via Kiala (met ophaalpunt in de buurt van je huis) verzonden.

Prijzen

De door MK.com gehanteerde prijzen voor (kinder)merkkleding zijn inclusief BTW en exclusief porto. De prijzen op de site zijn onder voorbehoud van fouten. De betaling dient binnen de betalingstermijn voldaan moet zijn, anders worden de artikelen zonder tegenbericht weer vrij gegeven voor andere kopers. (zie verder: Betalingstermijn)

Betaling & Betalingstermijn

Betalingen kunnen worden voldaan via Ideal, PayPal of per overboeking, Inhet geval van overboeking kan het totaal bedrag inclusief de porto op onze rekening worden bijgschreven:
• Rabobank ‘s-Hertogenbosch: NL43 RABO 0173984495 op naam van Merkkleertjes in Den Bosch
De betalingstermijn is 14 werkdagen. Hiervan kan worden afgeweken in overleg. MK.com stuurt een herinneringsmail als er geen betaling is ontvangen. 14 dagen na bestelling en/of zonder reactie behoudt MK.com zich het recht voor om zonder tegenbericht de overeenkomst te ontbinden en de merkkleding weer beschikbaar te stellen in de winkel.

Annuleren

Een bestelling kan zonder opgaaf van reden worden geannuleerd, geef het svp per e-mail door. Dit heeft verder geen gevolgen voor opname in het klantenbestand en deelname van de mailinglijst.

Retourneren

Artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Na retourontvangst wordt het aankoopbedrag (exclusief portokosten) binnen 14 dagen teruggestort. Portokosten van geretourneerde artikelen zijn voor rekening van de klant. Voorwaarden om een artikel te retourneren:

 • Binnen 14 dagen overleg met MK.com via merkkleertjes@gmail.com;
 • Artikelen dienen in originele staat te worden geretourneerd;
 • Labels of prijskaartjesmogen niet zijn verwijderd;
 • Portokosten van de retourzending zijn voor de koper;
 • Als er, ondanks zorgvuldigheid van onze kant, iets mankeert aan één of meerdere artikelen wordt in overleg gekeken voor een andere oplossing. Gebreken dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen worden gemeld aan MK.com (zie volgende kopje).
 • Artikelen die specifiek volgens klantwens bestelling worden gemaakt (newbornprops) komen niet voor retournering in aanmerking.
 • Het bedrag wordt binnen 14 dagen na retour teruggestort via Sisow op uw rekening.

Tweedehands kleding

De kinderkleding en dames merkkleding op de site is in goede staat, mits specifiek anders vermeld. De prijzen zijn afhankelijk van het merk en de staat van het artikel. Tweedehands kleding kan sporen van wassen vertonen en is gedragen. De vermelding “Zgan of in nieuwstaat” houdt in dat het artikel geen of nauwelijks gebruikssporen heeft. Eventuele gebreken aan een artikel worden vermeld. Het kan gebeuren dat, ondanks zorgvuldigheid van onze kant, een artikel toch in minderere conditie is dan vermeld op de website. Neem dan svp contact op zodat gekeken kan worden naar een passende oplossing

Privacy

Door te bestellen geef je tegelijkertijd toestemming aan MK.com zonodig je persoonsgegevens te gebruiken. MK.com gebruikt je persoonsgegevens van het bestelformulier voor opbouw van het klantenbestand en/of voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder je toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Bezoekers kunnen zich aanmelden bij de mailinglijst, en het opgegeven e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor nieuwsbrieven, e-mail verkeer etcetera. Afmelden van de mailinglijst kan op de website door in te loggen en Nieuwsbrief uit te vinken.

Kledinginbreng

MK.com verkoopt tweedehands en nieuwe babykleding, kinderkleding en dames merkkleding. Inbreng is op basis van 40% opbrengst. Voorwaarden voor inbreng zijn te vinden bij Informatie onder Inbreng Merkkleding. Van ieder kledingstuk dat is verkocht, ontvangt de inbrengsteer een percentage van 40% van de verkoopprijs zoals genoemd in de webwinkel, 39% van de opbrengst is voor MK.com en 21% is voor de BTW-afdracht. MK.com bepaalt de prijs op basis van ervaring. MK.com maakt periodiek het opgebouwde tegoed over op het opgegeven bank/gironummer. Bij wijzigingen in het bank/gironummer is de inbrengster ten alle tijde verantwoordelijk voor het doorgeven hiervoor. Niet terug te halen betalingen ten gevolge van een verkeerd bank/gironummer, dat niet aan MK.com is doorgegeven kunnen niet worden gerestitueerd.

Na enkele maanden gaat de kleding in de uitverkoop tegen 50% van de vraagprijs. Indien niet verkocht haalt MK.com het restant kleding van de site en gaat het naar het goede doel.

Aansprakelijkheid

De in consignatie gegeven kleding is niet tegen brand en waterschade verzekerd. De ingebrachte kleding is op eigen risico van de inbrengster bij MK.com.

MK.com aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens jou voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkhdeisverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hiervoven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs het het(de) desbetreffende artikel(en). MK.com is nooit aansprakelijk voor gevolgschade. MK.com is niet aansprakelijk voor het zoekraken van poststukken. MK.com is niet aansprakelijk die het gevolg is van onjuist verstrekte of onvolledige informatie door de inbrengster. MK.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

Service

MK.com streeft naar een goed service-level en handelt klachten op een zo goed mogelijke wijze af om tevreden klanten te behouden. Prijzen op de site zijn onder voorbehoud van fouten, indien er een fout in een prijs is gemaakt is MK.com niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar merkkleertjes@gmail.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.